Loading...
05-06-2024

Nog niet heel lang geleden is versie 8.4 van MySql uitgekomen. Hierin is een wijziging doorgevoerd m.b.t. de authenticatie. Voorheen kon met --default-authentication-plugin=mysql_native_password terug gevallen worden op de oudere (en vervallen) manier van de opslag van het wachtwoord. Na een update naar 8.4 start de server hierna niet meer op. Gelukkig hebben de ontwikkelaars hier een nog wel een optie voor toegevoegd.

Als vervanger kan nu --mysql-native-password=ON gebruik worden. Na aanpassen van de aanroep, werkt alles weer zoals vanouds:

services:
 db8:
  image: "mysql:8"
  command: --mysql-native-password=ON --max_connections=999 --max-allowed-packet=96M --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_unicode_ci --skip-log-bin
  restart: always
  cap_add:
   - sys_nice
  volumes:
   - ${DOCKER_DATAPATH}/mysql8:/var/lib/mysql
 • Docker
 • MySql